Retrītu mājas “Nārbuļi” preču un pakalpojumu iegādes noteikumi

1. Joma, uz kuru attiecas Noteikumi, un to spēkā esamība

1.1. Noteikumi ir spēkā starp personu (turpmāk – Klients) un interneta vietni retreatlatvia.com, kuras īpašnieks ir retrītu māja “Nārbuļi” (turpmāk RMN) juridisko attiecību regulēšanai, Klientam interneta vietnē iegādājoties preces un pakalpojumus.

1.2. Interneta vietnē iegādājoties preces un pakalpojumus, papildus šiem Noteikumiem tiek piemērotas arī spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas normas.

1.3. Interneta vietnē veiktos darījumus drīkst veikt rīcībspējība persona, kas ir vismaz 18 gadus veca. Ja Klients veic naudas pārskaitījumu neatbilstoši šiem Noteikumiem, par darījumu ir atbildīga persona, kuras bankas konts vai debetkarte / kredītkarte tika izmantota.

2. Tarifi

2.1. Visas cenas un tarifi ir norādīti eiro un ietver visus Latvijas Republikā piemērojamos nodokļus.

2.2. Tarifi un uz tiem attiecināmie noteikumi ir publicēti Interneta vietnē. Dažiem tarifiem priekšapmaksa ir obligāta. Maksājuma apstiprinājums nozīmē arī tarifa noteikumu un nosacījumu apstiprinājumu.

3. Preču vai pakalpojumu iegāde. Apstiprinājums

3.1. Interneta vietnē iegādājoties preces vai pakalpojumus, Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, kā arī preču vai pakalpojumu izmantošanas datumus. Šie dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, kas arī ir publicēti Interneta vietnē.

3.2. Preču vai pakalpojumu iegāde Interneta vietnē tiek uzskatīta par apstiprinātu, tiklīdz Klients ir saņēmis rakstisku apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi, saskaņā ar šo Noteikumu 3.1. punktu. 

4. Atcelšana, izmaiņas, naudas atgriešana

4.1. Pasūtījuma atcelšanas, grozīšanas un naudas atmaksas nosacījumi ir norādīti Interneta vietnē, veicot preču vai pakalpojumu iegādi. Tāpat arī šo nosacījumu izraksts tiek nosūtīts Klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi kopā ar pirkuma apstiprinājumu.

4.2. Pasūtījuma atcelšana, izmaiņas vai naudas atgriešana tiek veikta Interneta vietnē vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni: +371 22470084.

4.3. Pasūtījuma atcelšana, izmaiņas vai naudas atgriešana iespējamas arī tajā gadījumā, ja tās ir paredzētas Latvijas Republikas likumdošanas aktos.

4.4. Interneta vietnē iegādātās preces un pakalpojumi ir pieejami to rezervēšanas datumos. Datumi nav maināmi, un gadījumā, ja iegādātās preces un pakalpojumi netiek izmantoti, tie nevar tik atgriezti, ja vien konkrētu preču un pakalpojumu iegādes noteikumos nav norādīts citādi.

4.5. Lai veiktu izmaiņas esošajā preču vai pakalpojumu pirkumā, šis pirkums Interneta vietnē ir jāatceļ un tad jāveic jauns pirkums, ņemot vērā, ka preču un pakalpojumu pieejamība un / vai cena citos datumos var atšķirties.

4.6. Ja Klients ir iegādājies izmitināšanas pakalpojumu noteiktā datumā, bet nav ieradies līdz tā paša datuma plkst. 23:59 un nav paziņojis RMN par kavēšanos; ja Klients ir iegādājies citas preces un pakalpojumus uz konkrētu datumu un nav ieradies vienas stundas laikā pēc noteiktā pakalpojuma sniegšanas sākuma laika; vai ja preču vai pakalpojumu atcelšana nav veikta termiņā, kas norādīts konkrētā pirkuma noteikumos, RMN ir tiesības ieturēt maksājuma summu par izmitināšanas pakalpojumiem, visu iemaksāto priekšapmaksas summu pilnā apmērā par citām precēm vai pakalpojumiem, kā arī rezervācijas atcelšanas maksu un visus citus tiešos izdevumus, kas RMN rodas saistībā ar pirkuma neizmantošanu.

5. Privātuma politika

5.1. Visa personiskā informācija, ko Klients sniedz, veicot pirkumu tiešsaistes rezervācijas sistēmā, ir konfidenciāla, un uz to attiecas visi piemērojamie tiesību akti par datu aizsardzību.

5.2. RMN ir tiesības vākt Klientu sniegto personisko informāciju. RMN neizpauž Klienta sniegto personisko informāciju trešajām personām bez nepārprotamas Klienta piekrišanas, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

5.3. Interneta vietnes prasītie personas dati ir Klienta vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.

5.4. Maksājumu karšu dati tiek uzglabāti droši, atbilstoši maksājumu karšu nozares drošības standartiem.

6. RMN pienākumi pret Klientiem

Ja pēc izmitināšanas pakalpojuma apstiprināšanas RMN nevar izmitināt Klientu viņa rezervētajā istabā, RMN ir pienākums bez papildu samaksas piedāvāt citu istabu vai citu nakšņošanas iespēju Amatciemā.

7. Klienta pienākumi pret RMN

7.1. Klientiem ir jāievēro RMN Iekšējās kārtības noteikumi, tostarp, bet ne tikai, atturēties no alkohola lietošanas un smēķēšanas RMN.  Smēķēšana, tajā skaitā elektronisko cigarešu un tabakas sildīšanas sistēmu lietošana atļauta tikai ārpus mājas speciāli tam paredzētā vietā. Klientiem ir pienākums, saskaņā ar šajos Noteikumos norādīto, kompensēt un segt naudas sodus.

7.2. Klientam ir pienākums veikt apmaksu par visām saņemtajām precēm un pakalpojumiem līdz izbraukšanai.

8. Vispārīga informācija

8.1. Istaba ir pieejama īpaši norunātā laikā saskaņā ar iegādāto pakalpojumu paketi. Papildu informāciju var iegūt, zvanot pa tālruni: +371 29111606 (no 10:00 līdz 18:00).

8.2. RMN uzņem tikai ieaugušos, kas vecāki par 18 gadiem.

8.3. Klients un RMN vienojas par šādiem līgumsodiem:

8.3.1. Par smēķēšanu RMN telpās un uz balkoniem un terasēm ir jāmaksā summa 250 еiro apmērā.

8.3.2. Par RMN inventāra bojāšanu vai zādzību ir jāmaksā summa 250 еiro apmērā.

8.3.3. Par trokšņošanu, kas traucē citu mājas iedzīvotāju un ciemata iedzīvotāju naktsmieru ir jāmaksā summa 250 еiro apmērā.

8.4. Mājdzīvnieku uzturēšanās RMN nav atļauta.

8.5. Autostāvvieta RMN Klientiem tiek nodrošināta bez maksas speciāli paredzētā autostāvvietā.

9. Citi noteikumi

9.1. Visas domstarpības, kas starp RMN un Klientu radušās saistībā ar tiešsaistes rezervācijas sistēmā veiktu pirkumu, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja rodas sūdzības un jautājumi, kas nav aprakstīti šajā dokumentā, Klientam ir jāvadās pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.2. Gadījumā, ja Noteikumu un nosacījumu versija latviešu valodā atšķiras no versijas krievu valodā, noteicošā ir versija latviešu valodā.

9.3. RMN var vērsties pēc palīdzības pie parādu piedziņas kompānijām, ja Klients nespēj samaksāt par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

Uzņēmuma nosaukums: RETREAT HOUSE NARBULI, SIA

Reģ.nr: 40203394889

PVN maksātāja numurs: LV40203394889

Аdrese: “NĀRBUĻI”, AMATCIEMS, DRABEŠU PAG., CĒSU NOV. LV-4101

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

IBAN: LV81RIKO0002930342069

SWIFT: RIKOLV2X

Tālrunis: +371 22470084

E-pasts: info@retreatlatvia.com.com

Interneta vietnes adrese: https://www.retreatlatvia.com

Sīkdatnes

Šī inerneta vietne izmantosīkdatnes, lai glabātu informāciju jūsu datorā.

ОК